top of page

Lærerveiledning

Før oppstart av spillet

Oppsummering etter spillet

Spillet kan fungere i hel klasse eller som en stasjon i stasjonsundervisning. Det er 3 spillebrikker i spillet, og elevene skal samarbeide om å finne gaver på spillebrettet. Dette åpner muligheten for å ha flere ulike sammensetninger for antall spillere. 

 • 2 spillere: en brikke er ikke i bruk

 • 3 spillere: en brikke per spiller

 • 4 spillere: 2 spillere deler en brikke, resterende får hver sin brikke

 • 5 spillere: 2 spillere per brikke, den siste spilleren har egen brikke

 • 6 spillere: 2 spillere per brikke

Se sammen på spillbrettet på nettsiden og ha en klassesamtale om hva dere ser.

 • Hva ser dere?

 • Hva likner dette på?

 • Kjenner dere igjen flaggene øverst?

 • Hva kan dette bety?

Gå på nettsiden og trykk på «Til læreren» og spill av introduksjonsvideo. Denne forteller hva som er bakgrunnshistorien til spillet, og hvorfor ugla kan snakke på dansk og svensk. Still deretter spørsmål til elevene:

 • Hva skjedde?

 • Hva er nabospråk?

 • Hvorfor kunne ugla snakke både dansk og svensk?

 • Kjenner noen av dere til dansk eller svensk?

 • Hva skal ekornet, reven og elgen gjøre?

 

Trykk på "start introduksjonsvideo" og følg instruksene sammen med klassen. By gjerne på deg selv ved å si noe på dansk eller svensk, så elevene tør å gjøre det samme!

Har elevene lagt merke til noe spesielt i løpet av spillet? Bruk gjerne nettsiden der man skal levere gave til ugla, for å spille av lydklippene på nytt.

 

 • Hva er det danske/svenske ordet for de ulike gavene?

 

Vær obs på ord som er like på språkene, men som har ulikt innhold! For eksempel at "rar" betyr noe annet på norsk enn på dansk og svensk. 

Forslag til videre aktivitet

La elevene lage en oversikt/tabell over det norske, det danske og det svenske ordet for alle gavene som er funnet. Snakk sammen om ordene er like, litt like, eller helt annerledes. La gjerne elevene tegne eller finne bilde av betytningen av ordene. Finner dere flere ord på nabospråkene? 

 

Norsk - Dansk - Svensk

briller - briller - glasögon

iskrem - is - glass

Trompet - trompet - trumpet

marihøne - mariehøne - nyckelpiga

sykkel - cykel - cykel

binders - papirklip - gem

sko - sko - skor 

globus - globus - jordglob

snill - rar - snäll 

bottom of page